Chia sẻ
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Giải thể là một thủ tục pháp lý chấm dứt tư cách hoạt động của một doanh nghiệp/công ty. Tùy vào từng loại hình hoạt động, mà mẫu hồ sơ giải thể là khác nhau. Trong bài viết này, Giayphepkinhdoanh sẽ thông tin đến bạn chi tiết các giấy tờ cần có khi thực hiện đóng cửa doanh nghiệp đối với các loại hình phổ biến hiện nay như công ty cổ phần, công ty TNHH, chi nhánh, văn phòng đại diện…. 

Hồ sơ giải thể Công ty cổ phần

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây .

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ giải thể Công ty cổ phần: tại đây .

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ giải thể Công ty cổ phần tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ giải thể Công ty TNHH 2TV trở lên: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ giải thể Công ty TNHH 2TV trở lên tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ giải thể Công ty TNHH 1TV: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ giải thể Công ty TNHH 1TV tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tư nhân: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tư nhân tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa hộ kinh doanh: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa hộ kinh doanh tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh hạch toán độc lập/phụ thuộc

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa chi nhánh: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa chi nhánh tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện hạch toán độc lập/phụ thuộc

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa văn phòng đại diện: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa văn phòng đại diện tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Trường hợp 1: Địa điểm kinh doanh không đăng ký MST, chỉ làm kho chứa hàng 

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa địa điểm kinh doanh: tại đây.

Trường hợp 2: Địa điểm kinh doanh có đăng ký MST

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa địa điểm kinh doanh: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa địa điểm kinh doanh tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Hồ sơ chấm dứt hoạt động của xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng…

Trường hợp 1: Xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng… là chi nhánh

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng…: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng… tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Trường hợp 2: Xưởng sản xuất, kho chứa hàng,… là địa điểm kinh doanh có đăng ký MST

Hồ sơ nộp tại Hải quan: 

 • Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản).
 • Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu: tại đây.

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng…: tại đây.

Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế:

 • Tải trọn bộ file hồ sơ đóng cửa xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng… tại Cơ quan Thuế: tại đây và kèm theo:
  • Văn thư xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể (liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ thêm).

Trường hợp 3: Xưởng sản xuất, cửa hàng… là địa điểm kinh doanh không đăng ký MST

Hồ sơ nộp tại SKHĐT:

 • Tải toàn bộ file hồ sơ đóng cửa xưởng sản xuất, kho chứa hàng, cửa hàng…: tại đây.

Trên đây là hồ sơ giải thể của các loại hình doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc phổ biến hiện nay. Để biết thêm quy định pháp luật về giải thể công ty và thông tin chi tiết các quy trình, chi phí thực hiện thủ tục giải thể này tại các cơ quan Nhà nước liên quan, vui lòng tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023 của Giayphepkinhdoanh.

– Thanh Dịu (Được sự cố vấn của LS Diếp Quốc Hoàng) –

Bài viết hữu ích:

Giải thể doanh nghiệp/công ty là một trong những thủ tục hành chính về thuế phức tạp nhất, tốn nhiều thời gian nhất. NTV với hơn 12 năm kinh nghiệm đã và đang hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp giải thể một cách đơn giản, tiết kiệm hơn. Anh chị có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi tại: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
– Luật sư tư vấn các thắc mắc liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp.
– Chuyên viên sẽ hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, nộp và bàn giao kết quả tận nơi (nếu có).
– Thời gian hoàn tất hồ sơ và nộp: 4-8h làm việc. (kể từ khi nhận được đủ thông tin).
– Vui lòng liên hệ Tổng đài: 02838361963 Hoặc hotline: 0902841886.

32 Trackbacks

 1. […] >>> Anh chị có thể tham khảo và tải toàn bộ hồ sơ mẫu tại bài viết Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 2. […] số thuế có thể tiến hành chấm dứt hoạt động. Để tìm hiểu kỹ hơn về Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất hoặc Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty anh/chị vui lòng nhấp vào […]

 3. […] Anh/chị tải toàn bộ hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên tại bài viết Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất để có thể hoàn tất toàn bộ thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan […]

 4. […] Anh chị tải toàn bộ file mẫu bộ hồ sơ tại đây để có thể hoàn tất mọi thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền về việc […]

 5. […] >>> Tải toàn bộ file mẫu hồ sơ tại đây […]

 6. […] >>> Anh/chị có thể tải file mẫu tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp […]

 7. […] Tham khảo bài viết Hồ sơ giải thể doanh nghiệp để tải toàn bộ mẫu hồ sơ đóng cửa chi […]

 8. […] >>> Anh/chị có thể tải toàn bộ hồ sơ mẫu giải thể chi nhánh phụ thuộc tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp […]

 9. […] >>> Anh chị có thể tải file mẫu hồ sơ để hoàn tất các thủ tục trên tại đây […]

 10. […] Tham khảo thêm bài viết Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất để tải toàn bộ file hồ sơ […]

 11. […] >>> Anh chị có thể tải file mẫu hồ sơ để hoàn tất các thủ tục giải thể vpdd trên tại đây […]

 12. […] Anh chị có thể tải trọn bộ hồ sơ giải thể chi nhánh tại đây. […]

 13. […] hành chấm dứt hoạt động chi nhánh phụ thuộc của mình. Để hiểu kỹ hơn về Hồ sơ giải thể chi nhánh phụ thuộc của doanh nghiệp hoặc về điều kiện và chi phí giải thể chi nhánh phụ thuộc anh/chị vui lòng […]

 14. […] Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 15. […] Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 16. […] Và một số hồ sơ khác. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 17. […] Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 18. […] Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 19. […] Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 20. […] Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết:Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 21. […] >>> Anh chị có thể tải trọn bộ hồ sơ giải thể công ty Đà Nẵng tại đây […]

 22. […] Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 23. […] Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 24. […] Và một số hồ sơ khác. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 25. […] – và một số hồ sơ khác. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 26. […] Hồ sơ giải thể doanh nghiệp ngoài thông báo sẽ cần thêm những văn bản khác tùy vào loại hình doanh nghiệp theo quy định. Bạn có thể tìm hiều và tải mẫu tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 27. […] Bài viết hữu ích: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 28. […] Tham khảo và tải đầy đủ bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 29. […] – Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh: Phụ lục III-5Hồ sơ đóng cửa công ty ngoài thông báo sẽ cần thêm những văn bản khác tùy vào loại hình doanh nghiệp theo quy định. Bạn có thể tìm hiều và tải mẫu tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 30. […] Bài viết hữu ích: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 31. […] Bạn có thể tham khảo và tải mẫu nghị quyết giải thể doanh nghiệp và các hồ sơ giải thể cần thiết tùy theo loại hình doanh nghiệp, tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất […]

 32. […] Anh/chị có thể tham khảo thêm bài viết Hồ sơ giải thể doanh nghiệp để tải trọn bộ mẫu hồ sơ đóng cửa chi nhánh/ văn phòng đại diện theo quy […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886