Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra được hiểu là chứng từ sử dụng để thực hiện kê khai các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mua vào và bán ra.

Mẫu bảng lương nhân viên là mẫu thống kê thuộc trách nhiệm của bộ phận nhân sự nhằm kiểm soát lương và các khoản khác của nhân viên. Luật NTV cung cấp cho Quý khách hàng Mẫu bảng lương nhân viên sau đây.

Sổ tiền quỹ tiền mặt được lập ra nhằm quản lý tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của doanh nghiệp. Luật NTV cung cấp cho Quý khách hàng Mẫu Theo dõi sổ quỹ tiền mặt sau đây.

Quản lý công nợ của mỗi doanh nghiệp là tạo lập sổ chi tiết công nợ phải thu hay phải trả là việc cần thiết thực hiện. Luật NTV mời bạn tham khảo Mẫu Sổ chi tiết công nợ phải trả dưới đây.

Bất kỳ một kế toán viên nào cũng cần thành thạo sổ chi tiết công nợ phải thu, vì đây là loại sổ sách theo dõi công nợ của khách hàng của Doanh nghiệp. Dưới đây là Mẫu Sổ chi tiết công nợ phải thu mà Qúy khách hàng có thể tham khảo.

Để doanh nghiệp chủ động hơn trong quá quyết toán thuế cũng như sắp xếp hoàn thiện các công việc. Luật NTV gửi đến Quý khách hàng Mẫu Công văn xin quyết toán Thuế chuẩn nhất theo quy định của pháp luật.

Công văn đăng ký hình thức kế toán là văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế ban đầu của doanh nghiệp. Bài viết này NTV sẽ cung cấp cho Khách hàng Mẫu Công văn đăng ký hình thức kế toán mới nhất hiện nay.

Biên bản đối chiếu công nợ không còn quá xa lạ và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp. Là chứng từ đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ của bên bán và bên mua.

Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định Là bảng liệt kê những tài sản đáp ứng đủ diều kiện được xếp vào tài sản cố định theo quy định của pháp luật để tính hao mòn, khấu hao tài sản.

02 VT Phiếu Xuất Kho Tương tự như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho cũng quan trọng đảm bảo đúng số lượng cho khách hàng cũng như giúp việc quản lý kho hàng dễ dàng hơn.

Trang 1 trong 31 2 3

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886