Chia sẻ

Biên bản đối chiếu công nợ không còn quá xa lạ và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp. Là chứng từ đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ của bên bán và bên mua.


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886