Hiện nay, số lượng nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm điểm đến lý tưởng để thực hiện các hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn ngay sau khi đầu tư do không biết cần phải làm những thủ tục gì? báo…

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Thời hạn hoạt động…

Nhà Đầu tư nước ngoài có thể chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cho các nhân/ tổ chức khác mà không ảnh hưởng đến ưu đãi đầu tư của Công ty. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục để Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà…

1. Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh trong những trường hợp sau: –    Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. – …

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh nước ngoài được cấp có thời hạn nhất định và không vượt quá thời hạn của Giấy đăng ký kinh doanh. Sau khi kết thúc thời hạn này, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh…

Hiện này các nhà đầu tư nước ngoài đang phát triển kinh doanh vào nước ta ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên vì một số lý do, nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Khi đó phải thực hiện thủ tục giải thể. Chúng tôi xin tóm tắt lại…

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành…

Văn phòng đại diện (VPĐD) có chức năng tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển thị trường cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc thành lập VPĐD đối với công ty nước ngoài là rất quan trọng nếu muốn đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện thành lập VPĐD thương…

Dịch vụ thương mại hàng hóa là hoạt động trao đổi hàng hóa bao gồm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam phải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh trước khi bán lẻ hàng…

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc nếu doanh nghiệp điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án,… Luật NTV xin chia sẻ bài viết hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:…

Trang 1 trong 31 2 3

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886