Chia sẻ
Gia hạn giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài

1. Các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài

Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh trong những trường hợp sau:

–    Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

–    Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam.

–    Thay đổi người đứng đầu của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài.

–    Thay đổi tên gọi của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài.

–    Thay đổi nội dung hoạt động của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài.

–    Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của VPĐD trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

–    Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh.

2. Hồ sơ chuẩn bị

–    Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh;

–    Bản chính Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài;

–    Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

Trường hợp 1: Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

Trường hợp 2: Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam:

Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

Trường hợp 3: Thay đổi người đứng đầu của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài:

–    Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài;

–    Bản sao hộ chiếu/ CMND/ CCCD (nếu là người Việt Nam). Hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của VPĐD/ Chi nhánh;

–    Giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của VPĐD, Chi nhánh nước ngoài đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

Trường hợp 4: Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của VPĐD trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý hoặc Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh.

–    Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở VPĐD, Chi nhánh nước ngoài.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài

–    Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh.

–    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

–    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Xem thêm: Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài / Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886