Chia sẻ
Gia hạn giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh nước ngoài được cấp có thời hạn nhất định và không vượt quá thời hạn của Giấy đăng ký kinh doanh. Sau khi kết thúc thời hạn này, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh nước ngoài để được tiếp tục hoạt động. Việc gia hạn thực hiện như sau:

1. Điều kiện để gia hạn giấy phép VPĐD nước ngoài

Không phải bất kỳ VPĐD, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hết thời hạn là 5 năm sẽ được gia hạn lại mà phải đáp ứng các điều kiện:

–    Thương nhân nước ngoài vẫn còn hoạt động theo pháp luật tại quốc gia mà thương nhân đã thành lập;

–    VPĐD không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam;

–    Thủ tục gia hạn cần được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập VPĐD hết hạn.

2. Thời hạn của giấy phép VPĐD nước ngoài

Giấy phép thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm. Nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy ĐKKD hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Thời hạn của Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

3. Thủ tục gia hạn giấy phép VPĐD của thương nhân nước ngoài

a) Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

–    Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh;

–    Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

–    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

–    Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh đã được cấp.

–    Chứng từ nộp tiền thuế TNCN & bảo hiểm gần nhất của nhân sự làm việc tại VPĐD, Chi nhánh.

–    Chứng từ nộp tiền thuê trụ sở địa chỉ VPĐD, Chi nhánh.

–    Chứng từ nộp thuế TNCN quý gần nhất & giấy tờ chứng minh địa chỉ lưu trú tại VN của trưởng VPĐD, Chi nhánh.

–    Hợp đồng/giấy tờ nhà của địa chỉ VPĐD, Chi nhánh.

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài. Thương nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

–    Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

–    Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

–    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thủ tục này áp dụng đối với VPĐD, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trường hợp văn phòng đại diện nằm trong các khu vực nêu trên, hồ sơ sẽ được nộp tại Ban quản lý của khu vực đó.

Thời hạn nộp hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.

Mọi thắc mắc về chi tiết thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài. Vui lòng liên hệ Luật NTV để biết thêm chi tiết.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886