DOANH NGHIỆP VỐN VIỆT NAM

Luật sư và các cộng sự hỗ trợ các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn của cá nhân và tổ chức trong nước

XEM THÊM →

KẾ TOÁN – THUẾ

Kế toán viên, Đại lý thuế hỗ trợ các dịch vụ hành chính về thuế, kế toán của doanh nghiệp, đặc biệt dịch vụ về khoá, mở mã số thuế

XEM THÊM →

GIẤY PHÉP CON

Luật sư cùng các cộng sự hỗ trợ xin cấp các loại giấy phép đủ điều kiện hoạt động như Nhà hàng, quán cà phê, phòng khám, nhà thuốc, trung tâm ngoại ngữ…

XEM THÊM →

LAO ĐỘNG – BHXH

Luật sư cùng các cộng sự sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tất cả những thủ tục liên quan đến người lao động, BHXH và những vấn đề liên quan

XEM THÊM →

PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Luật sư và các cộng sự sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và định hướng hoạt động ĐÚNG LUẬT trong tất cả các hoạt động của mình.

XEM THÊM →

TƯ VẤN THEO VỤ VIỆC

NTV nhận tư vấn các vụ liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, thủ tục hành chính về thuế theo từng vụ việc Trọn gói và Đúng luật

XEM THÊM →

“Kinh doanh là một cuộc đua mà ranh giới là các quy định của pháp luật và đích đến là sự hài lòng của khách hàng, nhà đầu tư và cộng sự.”

— NGUYỄN VĂN THẮNG – FOUNDER & CEO