Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Bạn được nghe về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu nhưng lại không biết đăng kí nhãn hiệu là gì? Tại sao doanh nghiệp lại phải thực hiện đăng kí nhãn hiệu độc quyền hàng hóa.

Những điều cần biết về thủ tục đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo quy định khoản 16, điều 4, luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Tại sao phải đăng kí nhãn hiệu

Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm nhãn hiệu được hình thành được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Vậy nên bạn phải đăng kí nhãn hiểu để:

 • Được pháp luật bảo vệ
 • Quảng bá thương hiệu
 • Tăng khả năng cạnh tranh
 • Tăng tính độc quyềnsản phẩm

Thủ tục, quy trình đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu gồm các bước sau:

 • Tra cứu khả năng phân biệt của nhãn hiệu: 01 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin cần thiết từ khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ, gửi khách hàng ký đóng dấu, nộp hồ sơ: 01 ngày làm việc
 • Thẩm định hình thức và Công bố đơn hợp lệ: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thứcvà Công bố đơn hợp lệ02 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. (Trên thực tế thời gian thẩm định nội dung có thể kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng kể từ ngày Công bố đơn hợp lệ).
 • Đăng bạ và cấp giấy chứng nhận bảo hộ: Sau khi đơn đăng kí nhãn hiệu của bạn được thẩm định nội dung bạn sẽ nhận được thông báo dự định cấp giấy chứng nhận bảo hộ, yêu cầu nộp lệ phí. bạn cần nộp lệ phí và thực hiện đăng bạ và nhận được giấy chứng nhận bảo hộ từ cục sở hữu trí tuệ.
 • Công bố giấy chứng nhận nhãn hiệu: Đây là thủ tục cuối cùng để bạn có thể bào hộ nhãn hiệu đăng kí của doanh nghiệp mình.

Hồ sơ đăng kí nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH
 • Mẫu nhãn hiệu (06 mẫu kèm theo, ngoài một mẫu được gắn trên tờ khai)

Thời gian thực hiện đăng kí nhãn hiệu:

Thời gian 1tháng đến 24 tháng kể từ ngày đơn được công bố hợp lệ.

Dịch vụ đăng kí nhãn hiệu độc quyền của luật NTV

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Luật NTV chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành đăng kí nhãn hiệu của công ty bạn. chúng tôi sẽ:

 • Thực hiện tra cứu và soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi quá trình hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho đến khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu, giải trình với Cục SHTT khi phát sinh yêu cầu về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đã nộp.
 • Thay mặt nộp lệ phí nhà nước để in giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Thông tin khách hàng các kết quả liên quan

Trên đây là những chia sẻ của Luật NTV về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Hy vọng những thông tin trên có thề giúp bạn thêm về các thủ tục về bảo hộ nhãn hiệu khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Khi có thắc mắc gì về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline (028) 3836 1963 (GIỜ HÀNH CHÍNH) hoặc 0902 841886 (HỖ TRỢ 24/7)

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Bạn được nghe về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu nhưng lại không biết đăng kí nhãn hiệu là gì? Tại sao doanh nghiệp lại phải thực hiện đăng kí nhãn hiệu độc quyền hàng hóa.

Những điều cần biết về thủ tục đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo quy định khoản 16, điều 4, luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Tại sao phải đăng kí nhãn hiệu

Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm nhãn hiệu được hình thành được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Vậy nên bạn phải đăng kí nhãn hiểu để:

 • Được pháp luật bảo vệ
 • Quảng bá thương hiệu
 • Tăng khả năng cạnh tranh
 • Tăng tính độc quyềnsản phẩm

Thủ tục, quy trình đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu gồm các bước sau:

 • Tra cứu khả năng phân biệt của nhãn hiệu: 01 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin cần thiết từ khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ, gửi khách hàng ký đóng dấu, nộp hồ sơ: 01 ngày làm việc
 • Thẩm định hình thức và Công bố đơn hợp lệ: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thứcvà Công bố đơn hợp lệ02 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. (Trên thực tế thời gian thẩm định nội dung có thể kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng kể từ ngày Công bố đơn hợp lệ).
 • Đăng bạ và cấp giấy chứng nhận bảo hộ: Sau khi đơn đăng kí nhãn hiệu của bạn được thẩm định nội dung bạn sẽ nhận được thông báo dự định cấp giấy chứng nhận bảo hộ, yêu cầu nộp lệ phí. bạn cần nộp lệ phí và thực hiện đăng bạ và nhận được giấy chứng nhận bảo hộ từ cục sở hữu trí tuệ.
 • Công bố giấy chứng nhận nhãn hiệu: Đây là thủ tục cuối cùng để bạn có thể bào hộ nhãn hiệu đăng kí của doanh nghiệp mình.

Hồ sơ đăng kí nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH
 • Mẫu nhãn hiệu (06 mẫu kèm theo, ngoài một mẫu được gắn trên tờ khai)

Thời gian thực hiện đăng kí nhãn hiệu:

Thời gian 1tháng đến 24 tháng kể từ ngày đơn được công bố hợp lệ.

Dịch vụ đăng kí nhãn hiệu độc quyền của luật NTV

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Luật NTV chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành đăng kí nhãn hiệu của công ty bạn. chúng tôi sẽ:

 • Thực hiện tra cứu và soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi quá trình hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho đến khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu, giải trình với Cục SHTT khi phát sinh yêu cầu về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đã nộp.
 • Thay mặt nộp lệ phí nhà nước để in giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Thông tin khách hàng các kết quả liên quan

Trên đây là những chia sẻ của Luật NTV về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Hy vọng những thông tin trên có thề giúp bạn thêm về các thủ tục về bảo hộ nhãn hiệu khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Khi có thắc mắc gì về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline (028) 3836 1963 (GIỜ HÀNH CHÍNH) hoặc 0902 841886 (HỖ TRỢ 24/7)

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Bạn được nghe về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu nhưng lại không biết đăng kí nhãn hiệu là gì? Tại sao doanh nghiệp lại phải thực hiện đăng kí nhãn hiệu độc quyền hàng hóa.

Những điều cần biết về thủ tục đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo quy định khoản 16, điều 4, luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Tại sao phải đăng kí nhãn hiệu

Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm nhãn hiệu được hình thành được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Vậy nên bạn phải đăng kí nhãn hiểu để:

 • Được pháp luật bảo vệ
 • Quảng bá thương hiệu
 • Tăng khả năng cạnh tranh
 • Tăng tính độc quyềnsản phẩm

Thủ tục, quy trình đăng kí nhãn hiệu

Thủ tục đăng kí nhãn hiệu gồm các bước sau:

 • Tra cứu khả năng phân biệt của nhãn hiệu: 01 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin cần thiết từ khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ, gửi khách hàng ký đóng dấu, nộp hồ sơ: 01 ngày làm việc
 • Thẩm định hình thức và Công bố đơn hợp lệ: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thứcvà Công bố đơn hợp lệ02 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ. (Trên thực tế thời gian thẩm định nội dung có thể kéo dài từ 12 tháng đến 24 tháng kể từ ngày Công bố đơn hợp lệ).
 • Đăng bạ và cấp giấy chứng nhận bảo hộ: Sau khi đơn đăng kí nhãn hiệu của bạn được thẩm định nội dung bạn sẽ nhận được thông báo dự định cấp giấy chứng nhận bảo hộ, yêu cầu nộp lệ phí. bạn cần nộp lệ phí và thực hiện đăng bạ và nhận được giấy chứng nhận bảo hộ từ cục sở hữu trí tuệ.
 • Công bố giấy chứng nhận nhãn hiệu: Đây là thủ tục cuối cùng để bạn có thể bào hộ nhãn hiệu đăng kí của doanh nghiệp mình.

Hồ sơ đăng kí nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH
 • Mẫu nhãn hiệu (06 mẫu kèm theo, ngoài một mẫu được gắn trên tờ khai)

Thời gian thực hiện đăng kí nhãn hiệu:

Thời gian 1tháng đến 24 tháng kể từ ngày đơn được công bố hợp lệ.

Dịch vụ đăng kí nhãn hiệu độc quyền của luật NTV

Khi bạn sử dụng dịch vụ của Luật NTV chúng tôi sẽ thay mặt bạn thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành đăng kí nhãn hiệu của công ty bạn. chúng tôi sẽ:

 • Thực hiện tra cứu và soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
 • Thay mặt bạn nộp hồ sơ đăng kí nhãn hiệu tại cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi quá trình hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho đến khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu, giải trình với Cục SHTT khi phát sinh yêu cầu về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đã nộp.
 • Thay mặt nộp lệ phí nhà nước để in giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Thông tin khách hàng các kết quả liên quan

Trên đây là những chia sẻ của Luật NTV về dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Hy vọng những thông tin trên có thề giúp bạn thêm về các thủ tục về bảo hộ nhãn hiệu khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Khi có thắc mắc gì về dịch vụ đăng kí nhãn hiệu hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline (028) 3836 1963 (GIỜ HÀNH CHÍNH) hoặc 0902 841886 (HỖ TRỢ 24/7)

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ