Chia sẻ
Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Nhà Đầu tư nước ngoài có thể chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cho các nhân/ tổ chức khác mà không ảnh hưởng đến ưu đãi đầu tư của Công ty. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về điều kiện và thủ tục để Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

–    Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

–    Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công ty Việt Nam trong các trường hợp. Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên. Và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong Công ty Việt Nam.

Những trường hợp khác: Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

–    Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam khi muốn thực hiện chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, cần xem xét ngành, nghề kinh doanh có thuộc danh mục hạn chế thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không, và tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế.

–    Nếu doanh nghiệp hoạt động ngành nghề có điều kiện hoặc thực hiện thủ tục chuyển nhượng trên 51%, Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông.

–    Các trường hợp khác. Khi thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài thì phải làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Phòng kinh tế đối ngoại – Sở KH&ĐT. Sau đó mới làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

–    Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

–    Bản sao CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người nước ngoài;

–    Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

–    Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Thủ tục chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài:

a) Đối với Công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng kinh tế đối ngoại – Sở KH&ĐT. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên GCN ĐKKD.

b) Đối với Công ty có vốn nước ngoài:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng kinh tế đối ngoại – Sở KH&ĐT nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Bước 2: Sau khi có văn bản thông báo của Phòng kinh tế đối ngoại – Sở KH&ĐT. Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi GCN ĐKKD. Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành GCN ĐKĐT và GCN ĐKDN. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp GCN ĐKDN, làm dấu pháp nhân mới.

Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh GCN ĐKĐT tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Lưu ý: Xin các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề có điều kiện.

5. Lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

–    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện chuyển nhượng, thành viên hay cổ đông người Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho người nước ngoài phải nộp tờ khai kê khai thuế TNCN lên cơ quan thuế có thẩm quyền.

–    Đối với công ty cổ phần: Cá nhân chuyển nhượng vừa phải nộp tờ khai thuế TNCN vừa phải nộp thuế TNCN là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

–    Đối với công ty TNHH: Cá nhân chuyển nhượng chỉ cần nộp tờ khai thuế TNCN trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất chuyển nhượng.

–    Việc thanh toán tiền chuyển nhượng hoặc góp vốn thực hiện thông qua tài khoản góp vốn gián tiếp.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho Nhà đầu tư nước ngoài9 điều nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý sau khi đầu tư vào việt nam

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886