Chia sẻ
Thủ tục gia hạn dự án đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh không được vượt quá thời hạn được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Tham khảo bài viết thủ tục gia hạn dự án đầu tư sau đây.

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

–    Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

–    Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

2. Điều kiện để thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư

Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư. Khi kết thúc thời hạn hoạt động được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đó nếu đáp ứng các điều kiện sau:

–    Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị. Và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có). Phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

–    Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Lưu ý: Thời gian gia hạn hoạt động đối với dự án đầu tư được xem xét trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án và không vượt quá thời hạn tối đa quy định trong luật đầu tư. Vì vậy thời gian gia hạn căn cứ vào các yếu tố khác nhau để đưa ra mức gia hạn phù hợp cho dự án đầu tư.

3. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

a) Hồ sơ bao gồm:

–    Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

–    Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;

–    Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

–    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

–    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

–    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đầu tư): Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm thực hiện dự án ngoài khu công nghiệp;

Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất: Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm thực hiện dự án trong khu công nghiệp;

Trong thời hạn khoảng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Lưu ý:

–    Doanh nghiệp chỉ có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu đến thời điểm gia hạn doanh nghiệp đã thực hiện góp đủ vốn theo cam kết và thực hiện đủ các báo cáo đầu tư. Các điều kiện khác quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;

–    Doanh nghiệp có thể thực hiện song song điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư?

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định, thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Trừ các dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

– Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi. Giờ Công ty muốn gia hạn thêm cho dự án đầu tư thì khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư cần chuẩn bị những giấy tờ gì ?

Khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư ngoài. Việc phải đáp ứng các điều kiện về quy hoạch cũng như những điều kiện về giao đất, cho thuê đất thì công ty bên bạn cần phải chứng minh các giấy tờ. Quyết định giao đất, cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu trường hợp đi thuê lại thì phải có thêm hợp đồng cho thuê. Giấy phép chứng minh đảm bảo các hoạt động bình thường như. Phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng, Giấy phép về môi trường…. Cụ thể từng trường hợp mà phải có những loại giấy tờ để thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

Khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư có được cấp GCN đăng ký đầu tư mới không?

Khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư, sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vì trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể hiện thông tin về thời gian hoạt động của dự án đầu tư.

Thời hạn thực hiện gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư?

Trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886