Chia sẻ
Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho nhà đầu tư nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần phải mở tài khoản ngân hàng để thực hiện góp vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài,… Luật NTV gửi bài hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho nhà đầu tư nước ngoài như sau:

1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam, do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở, nhằm thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

a) Nhà đầu tư nước ngoài được phép mở và sử dụng:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Và phải thực hiện thủ tục cấp GCN ĐKĐT;
 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP.

Nhà đầu tư tham gia hợp đồng BCC. Trực tiếp thực hiện dự án PPP (không thành lập doanh nghiệp dự án).

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

b) Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

 • Doanh nghiệp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
 • Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại GCN ĐKĐT.
 • Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

2. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam, do nhà đầu tư nước ngoài mở để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

a) Nhà đầu tư nước ngoài được phép mở và sử dụng:

 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp;
 • Góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;
 • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
 • Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Ủy thác đầu tư thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán,…

Xem thêm: 07 vấn đề pháp lý phổ biến mà nhà đầu tư nước ngoài cần chú ý khi đầu tư vào Việt Nam

b) Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp:

 • Nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép;
 • Trường hợp nhà đầu tư đang mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng được phép nhưng có nhu cầu mở tại một ngân hàng được phép khác, thì phải đóng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở và chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới;
 • Nhà đầu tư chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới mở sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã mở trước đây.

Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho nhà đầu tư nước ngoài, đến những thủ tục cần thực hiện sau khi mở tài khoản hãy liên hệ với Luật NTV để được tư vấn miễn phí!

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886