Chia sẻ
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc nếu doanh nghiệp điều chỉnh các vấn đề liên quan tới mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm của dự án,… Luật NTV xin chia sẻ bài viết hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Các trường hợp Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: Tiến độ góp vốn, huy động các nguồn vốn. Và Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Đối với dự án đầu tư không phải xin cấp quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn). Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, Nhà đầu tư phải nộp bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin nhà đầu tư: tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh: Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh
 • Văn bản uỷ quyền người đại diện làm thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)

Trường hợp 2: Điều chỉnh các trường hợp còn lại. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư,…
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 • Hợp đồng BCC đối với các dự án theo hình thức hợp đồng BCC
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc)

Lưu ý: Những tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng.

Thời hạn thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ thay đổi theo quy định.

b) Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư

Khi điều chỉnh dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha. Thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định. Lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

3. Một số lưu ý dành cho nhà đầu tư

 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư.
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới là ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện trong suốt quá trình hoạt động.
 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới quy định.
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới, cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp, nhà đầu tư không góp vốn đúng tiến độ cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn góp vốn và thực hiện thêm thủ tục tại cơ quan thanh tra.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886