02 TT Phiếu Chi Mẫu A5 Mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây là mẫu phiếu chi mới nhất ( mẫu 02-TT Ban hành kèm Thông tư 200/2014). Trong bài viết này NTV cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết để khách hàng tham khảo.

01 VT Phiếu Nhập Kho Mẫu phiếu nhập kho được sử dụng để xác nhận số lượng sản phẩm vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ để thanh toán. Dưới đây là Mẫu phiếu nhập kho số 01 ban hành kèm Thông tư 200/2014.

01 TT Phiếu Thu Mẫu A5 Mẫu phiếu thu là chứng từ thể hiện giao dịch, là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán. Dưới đây là mẫu phiếu thu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 200 mà NTV cập nhật và cung cấp cho Quý khách hàng.

Sổ đăng ký cổ đông Sổ đăng ký cổ đông là tài liệu quan trọng, lưu trữ thông tin về việc sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Những nội dung chủ yếu được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông bao gồm: tên, địa chỉ công ty, Vốn điều lệ,…

Quyết định Hội Đồng Thành Viên (HĐTV) Quyết định của Hội đồng thành viên là quyết định được thông qua sau khi có Biên bản họp của hội đồng thành viên thống nhất đồng thuận về một vấn đề nào đó của công ty. Quyết định của HĐTV gồm những thông tin về thay đổi…

Quyết định Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành công ty cổ phần, Quyết định của Hội đồng quản trị thường là những quyết định có giá trị quan trọng và thể hiện bằng văn bản. Sau đây, Luật NTV xin gửi…

Quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) là quyết định ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, mẫu quyết định bao gồm nội dung thay đổi, cá nhân có trách nhiệm thực hiện cũng như thi hành Quyết định này.

Mẫu phiếu Thu – Chi Theo Thông tư 200 Mẫu phiếu Thu – Chi theo thông tư 200 hay Mẫu phiếu Thu – Chi theo thông tư 113 đều là thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp áp dụng, tuy nhiên tùy vào quy mô doanh nghiệp mà lựa chọn mẫu phiếu…

Mẫu phiếu thu – chi theo Thông tư 133 Mẫu phiếu thu – chi là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng của doanh nghiệp, là minh chứng rạch ròi trong mọi vấn đề thu chi của Doanh nghiệp nói chung và của kế toán – thuế nói riêng. Dưới đây là Mẫu…

Biểu mẫu GCN góp vốn – Cá nhân Góp vốn được thực hiện trước hoặc sau khi thành lập doanh nghiệp, sau khi thực hiện việc góp vốn cá nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận phần góp vốn tương ứng với giá trị tài sản góp vốn. Mẫu GCN góp vốn gồm có các…

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886