Chia sẻ

Quyết định Hội Đồng Thành Viên (HĐTV)

Quyết định của Hội đồng thành viên là quyết định được thông qua sau khi có Biên bản họp của hội đồng thành viên thống nhất đồng thuận về một vấn đề nào đó của công ty. Quyết định của HĐTV gồm những thông tin về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, thông tin người thực hiện quyết định và người có trách nhiệm thi hành quyết định.


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886