Chia sẻ

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là tài liệu quan trọng, lưu trữ thông tin về việc sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Những nội dung chủ yếu được thể hiện trong sổ đăng ký cổ đông bao gồm: tên, địa chỉ công ty, Vốn điều lệ, tổng số cổ phần, thông tin và số lượng cổ phần của từng loại cổ đông.


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886