Chia sẻ

Biểu mẫu GCN góp vốn - Cá nhân

Góp vốn được thực hiện trước hoặc sau khi thành lập doanh nghiệp, sau khi thực hiện việc góp vốn cá nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận phần góp vốn tương ứng với giá trị tài sản góp vốn. Mẫu GCN góp vốn gồm có các nội dung: thông tin của cá nhân góp vốn, phần góp vốn và giá trị phần góp vốn,..


CategoryBiểu mẫu
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886