Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để thông báo giải thể Doanh nghiệp tư nhân, trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, bạn cần gửi hồ sơ sau đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở để thông báo giải thể công ty:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

– Nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về giải thể doanh nghiệp;

– Biên bản họp

– Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết:Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886