Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Nếu không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886