TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Có thể đặt tên doanh nghiệp trùng với tên doanh nghiệp khác không?
A
Luật sư trả lời: Doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Do đó, để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên thì doanh nghiệp nên kiểm tra với tên các doanh nghiệp đã đăng ký và vẫn còn hoạt động tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi đăng ký tên doanh nghiệp của mình.
Q
Nếu hồ sơ bị trả bổ sung thì phải bổ sung trong thời hạn bao lâu?
A
Luật sư trả lời: Thời gian là 60 ngày kể từ ngày ra thông báo sửa đổi, bổ sung.  
Q
Nộp hồ sơ online có cần phải nộp hồ sơ giấy không?
A
Luật sư trả lời:
 • Đối với tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến mà nộp bằng bản chụp hoặc scan, sau khi hồ sơ được kiểm tra đầy đủ và chính xác thì tổ chức, cá nhân sẽ được thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận (qua tin nhắn điện thoại) và chuẩn bị 01 bộ hồ sơ giấy (giống như hồ sơ đã nộp khi đăng ký trực tuyến) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu chứng thực đối với thủ tục đăng ký) để giao cho nhân viên bưu điện đến trả kết quả tại nhà;
 • Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến thì không cần nộp 01 bộ hồ sơ giấy.
Q
Thành lập chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD có tốn lệ phí không?
A
Luật sư trả lời: Pháp luật hiện hành không còn quy định về việc thu lệ phí nhà nước khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh
Q
Hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh gồm?
A
Luật sư trả lời: Thành phần hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh:
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền;
 • Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh.
Q
Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện gồm?
A
Luật sư trả lời: Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, VPĐD (bản sao có chứng thực).
 • Quyết định về về việc bổ nhiệm những người đứng đầu chi nhánh, VPĐD;
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh, VPĐD tương ứng theo từng loại hình công ty;
 • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, VPĐD tương ứng theo từng loại hình công ty;
 • Thông báo về việc thành lập chi nhánh, VPĐD cho công ty.
Q
Cập nhật địa giới hành chính có cần thông báo thay đổi lên Sở Kế hoạch – Đầu tư không?
A
Luật sư trả lời: Khi cập nhật, thay đổi địa giới hành chính dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác, doanh nghiệp nộp hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện thủ tục cập nhật.
Q
Công ty mở thêm tài khoản ngân hàng có cần phải thông báo?
A
Luật sư trả lời: Theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021 thì thông tin về tài khoản ngân hàng không còn là thông tin đăng ký thuế nữa. Vì vậy, sau khi công ty mở thêm tài khoản ngân hàng không phải thông báo với bất kỳ cơ quan nhà nước nào.
Q
Có được rút hồ sơ trong thời gian nộp hồ sơ không?
A
Luật sư trả lời: Chủ thể nộp hồ sơ có thể đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cho phép rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (còn gọi là chuyển hồ sơ sang dạng “Bị từ chối”) trong một số trường hợp cụ thể như sau:
 • Nộp hồ sơ nhầm loại hình đăng ký (thường đối với hồ sơ nộp qua mạng).
 • Kê khai các thông tin không đăng ký thay đổi.
 • Có nguyện vọng xin rút hồ sơ vì lý do nội bộ của doanh nghiệp.
Q
Thời gian góp vốn điều lệ là bao lâu?
A
Luật sư trả lời:
 • Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với công ty cổ phần: Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.
 • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải góp đủ và đảm bảo đủ ngay khi đăng ký thành lập. Vì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
Trang 1 trong 71 2 3 7

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php
0902 841 886