TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Trường hợp nào không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư không cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế;
Q
Trường hợp nào cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời:Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư 2020, nàh đầu tư cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu:
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế;
Q
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
A
Luật sư trả lời:Theo Điều 39 Luật Đầu tư 2020 thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 3. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với một số dự án khác không thuộc thẩm quyền của các cơ quan nói trên.
Q
Dự án đầu tư ở nhiều tỉnh khác nhau thì phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở đâu?
A
Luật sư trả lời: Theo khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư 2020 thì đối với những dự án đầu tư thực hiện tại 2 tỉnh trở lên thì Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Q
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
A
Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2020, các bước để xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư. Bước 3: Đợi kết quả.
Q
Làm thế nào để đầu tư ra nước ngoài?
A
Luật sư trả lời: Theo Điều 52 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có thể đầu tư ra nước ngoài bằng cách:
 • Thành lập tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng;
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế;
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác."
Q
Vốn đầu tư là gì?
A
Luật sư trả lời: Theo quy định tại khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
Q
Nhà đầu tư nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?
A
Luật sư trả lời: Theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 2013 thì Nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua đất) tại Việt Nam mà chỉ được sử dụng đất tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:
 • Nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất;
 • Nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp liên doanh;
 • Nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Nhận quyền sử dụng đất thông qua việc được Nhà nước cho thuê đất;
 • Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;
Q
Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam hay không?
A
Luật sư trả lời: Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn vào các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện và thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Chương IV Luật Đầu tư 2020.
Q
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam bằng những hình thức nào?
A
Luật sư trả lời: Theo Điều 21 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức đầu tư sau:
 • Thành lập tổ chức kinh tế;
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn;
 • Thực hiện dự án đầu tư;
 • Bằng hợp đồng BBC.
Trang 1 trong 51 2 3 5

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php