TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Tiền lương do tăng ca có phải đóng thuế thu nhập không?
A
Luật sư trả lời: Theo quy định tại Khoản i Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:
 • Khi tính thuế TNCN thì phần thu nhập chênh lệch do người sử dụng lao động trả cao hơn so với ngày thường sẽ được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế khi tính thuế TNCN.
 • Còn phần thu nhập theo phần tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế như bình thường.
Q
Trúng số có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
A
Luật sư trả lời: Khoản thu nhập từ trúng số được coi là khoản thu nhập từ trúng thưởng, là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Do đó, cá nhân trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền này.  
Q
Trường hợp trong 1 kỳ thuế, có cùng nhiều cơ quan chi trả thu nhập thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
A
[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"] Luật sư trả lời: Trường hợp nộp thuế TNCN tại nhiều cơ quan trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế. [/column]
Q
Tiền lương của giám đốc Công ty TNHH MTV đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp giám đốc đồng thời là chủ sở hữu Công ty TNHH MTV thì tiền phần thu nhập từ tiền lương của giám đốc không phải đóng thuế TNCN.
Q
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại có phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
A
Luật sư trả lời:
 • Theo quy định tại Điều 17 văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng quốc hội ban hành thì thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập chịu thuế khi phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Cách tính thuế như sau: Căn cứ Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.
Q
Thủ tục quyết toán thuế điện tử
A
Luật sư trả lời:
 • Bước 1: Chuẩn bị các chứng từ, tài liệu liên quan về thu nhập và giảm trừ thuế TNCN.
 • Bước 2: Tiến hành đăng nhập tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế (nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký trước).
 • Bước 3: In và gửi qua mạng tờ khai quyết toán năm.
 • Bước 4: Nộp tiền thuế bổ sung nếu có phát sinh.
Q
Thuế thu nhập cá nhân là gì?
A
[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"] Luật sư trả lời: Hiện nay chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế TNCN như sau: Thuế TNCN là thuế mà Nhà nước thu trực tiếp, tính trên thu nhập của người nộp thuế từ tiền lương, tiền công hoặc các nguồn thu khác sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. [/column]
Q
Tiền lãi từ ngân hàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
A
[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"] Luật sư trả lời: Thu nhập phát sinh từ tiền lãi gửi tại tổ chức tín dụng (ngân hàng) được miễn thuế thu nhập cá nhân căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012. [/column]
Q
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
A
Luật sư trả lời:
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.
 • Thời hạn hộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối đơn vị trả thu nhập.
Q
Thu nhập bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân?
A
Luật sư trả lời: Căn cứ theo các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân thì:
 • Cá nhân có thu nhập dưới 11.000.000 đồng/1 tháng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân có thu nhập có thu nhập từ 11.000.000 đồng/1 tháng trở lên có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
(Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020)
Trang 1 trong 51 2 3 5

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886