TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Trong trường hợp nào thì Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm?
A
Luật sự trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 42 Luật SHTT 2019 thì Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:
  • Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này;
  • Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;
  • Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
Q
Sản phẩm không đạt chất lượng như trước thì chỉ dẫn địa lý có bị xoá không ?
A
Luật sự trả lời: Theo quy định tại khoản 7 điều 93 luật SHTT 2019 thì Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp. Căn cứ quy định nêu trên thì dù sản phẩm không đạt chất lượng như trước thì chỉ dẫn địa lý cũng sẽ không bị xóa, Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đã được cấp trước đây cũng không bị thu hồi.
Q
Sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy có xâm phạm quyền tác giả không?
A
Luật sự trả lời: Tại điểm a, khoản 1 điều 25 Luật SHTT 2019 có quy định Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân. Như vậy, hành vi tự ý sao chép kết quả nghiên cứu khoa học của người khác nhằm mục đích giảng dạy không phải xin phép cũng không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
Q
Sau khi nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có bắt buộc phải sử dụng nhãn hiệu không?
A
Luật sự trả lời: Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực Trường hợp chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu cho dịch vụ hoặc sản phẩm thực tế, nên có những hình thức sử dụng nhãn hiệu không thường xuyên như quảng cáo, thư chào và lưu các bằng chứng về việc sử dụng này
Q
Tác phẩm điện ảnh khi hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc về ai?
A
Luật sự trả lời: Tác phẩm điện ảnh khi hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả sẽ thuộc về công chúng. Vì tại điều 43 Luật SHTT 2019 quy định về các tác phẩm thuộc về công chúng như sau:
  • Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ theo quy định tại Điều 27 của Luật này thì thuộc về công chúng.
  • Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả quy định tại Điều 19 của Luật này.
Q
Thời hạn bảo hộ tác phẩm âm nhạc là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Tác phẩm âm nhạc có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
Q
Tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan có thể giải quyết bằng trọng tài?
A
Luật sự trả lời: Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định rõ về điều này tại khoản 3 Điều 49. Theo đó, tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả có thể được giải quyết theo hình thức tố tụng dân sự hoặc trọng tài. Như vậy, việc lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp này tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bên trong từng trường hợp cụ thể. Quy định này tạo ra cơ chế mở, cho phép các bên được lựa chọn tổ chức trọng tài, tạo sự thông thoáng, trao quyền chủ động, tự quyết cho các bên.
Q
Quá trình xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời gian bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Theo quy định của Luật SHTT, thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu là hơn 1 năm, trong đó: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn là thời gian thẩm định về mặt hình thức; 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ là thời gian công bố đơn; Thời gian thẩm định nội dung là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn; Thời gian 1 tháng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian sẽ kéo dài khoảng 24-36 tháng vì hiện tại số lượng đơn đăng ký ở Cục SHTT đang quá tải.
Q
Quy trình thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?
A
Luật sự trả lời: Bước 1: Nộp và tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu, đóng các lệ phí nộp đơn Bước 2: Thẩm định hình thức đơn Thẩm định tính hợp lệ của hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu Bước 3: Công bố đơn Công bố về các thông tin như: mẫu nhãn hiệu, chủ đơn đăng ký, hàng hóa/ dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu đó, ngày nộp đơn đăng ký,.. trên Công báo sở hữu công nghiệp= Bước 4: Thẩm định nội dung đơn Là đánh giá khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu theo các điều kiện bảo hộ được luật định và xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Nhãn hiệu được hoàn tất thẩm định nội dung và đủ điều kiện bảo họ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Q
Quy trình, thủ tục để chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu?
A
Luật sự trả lời: Bước 1: Nộp bộ hồ sơ đầy đủ tại Cục sở hữu trí tuệ hoặc các văn phòng đại diện của Cục SHTT trên cả nước. Bước 2: Cục SHTT xem xét và tiến hành chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu của người nộp đơn. Bước 3: Cục SHTT ra thông báo kết qủa ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu.
Trang 1 trong 41 2 3 4

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php