TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Nhãn hiệu được bảo hộ trong thời hạn bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 quy định Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm (mười năm) kể từ ngày nộp đơn. Khi thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hết thì chủ sở hữu có thể làm thủ tục gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Q
Có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi quay MV Parody?
A
Luật sự trả lời: Căn cứ khoản 8 Điều 4 Luật SHTT 2019 thì MV Parody là một tác phẩm tái sinh. Vì vậy, quay MV Parody không bị pháp luật cấm, tuy nhiên phải có sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc phải trả nhuận bút nếu có sự thỏa thuận của các bên.
Q
Để đăng ký quyền tác giá, cần chuân bị những hồ sơ gì?
A
Luật sự trả lời: 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả 2. Bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả; 3. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký 4. Các tài liệu cần thiết khác.
Q
Điều kiện để kiểu dáng công nghệ được bảo hộ?
A
Luật sự trả lời: Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.
 • Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
Q
Đối tượng nào không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý?
A
Luật sự trả lời: Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý bao gồm:
 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
Q
Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế được thực hiện như thế nào?
A
Luật sự trả lời: Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định trên đây, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.
Q
Cơ sở sản xuất, gia công hàng hóa có cần đăng ký nhãn hiệu không?
A
Luật sự trả lời: Để các cơ sở sản xuất, gia công được gắn nhãn hiệu lên sản phẩm của mình phải thỏa mãn các điều kiện:
 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Hoặc nhãn hiệu chưa có ai đăng ký mà không vi phạm điều cấm và không gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký.
Vậy để tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cơ sở sản xuất nên đi đăng ký nhãn hiệu trước khi sản xuất.
Q
Các tiêu chuẩn (điệu kiện) bảo hộ nhãn hiệu?
A
Luật sự trả lời: Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn (điều kiện) sau:
 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
Q
Các tiêu chuẩn (điệu kiện) bảo hộ sáng chế?
A
Luật sự trả lời: Sáng chế được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn (điều kiện) sau:
 • Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;
 • Có trình độ sáng tạo, và;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Q
Chủ doanh nghiệp có những quyền sở hữu công nghiệp nào đối với tên thương mại của mình?
A
Luật sự trả lời: Chủ doanh nghiệp sở hữu tên thương mại có những quyền sau:
 • Quyền sử dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trên giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm hàng hoá bao bì và quảng cáo.
 • Quyền chuyển giao theo hợp đồng, thừa kế cho người khác với điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng toàn bộ cơ sở và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được bảo hộ khi chủ sở hữu còn duy trì hoạt động với tên thương mại này.
Trang 3 trong 4 1 2 3 4

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php