TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Những điểm mới của dự thảo rút bhxh 1 lần
A

Luật sư trả lời:

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bao gồm những điểm mới sau:

  • Thứ nhất, dự thảo quy định đói tượng công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.
  • Thứ hai, dự thảo bổ sung thêm nhiều quy định nhằm khuyến khích người lao động lựa chọn tham gia hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kện hưởng lương hưu hàng tháng.
  • Thứ ba, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.
  • Thứ tư, giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
  • Và các điểm mới khác.

Tham bảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Bao lâu thì được rút bhxh 1 lần?
A

Luật sư trả lời:

Người tham gia bảo hiểm xã hội được rút bảo hiểm một lần khi thời gian đóng BHXH dưới 20 năm, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng hoặc đáp ứng các điều kiện khác mà pháp luật quy định thì có thể nộp hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội. Như vậy, không có quy định cụ thể nào về thời gian được rút bảo hiểm xã hội.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Bảo hiểm rút 1 lần được không?
A

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì cả người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện đều có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Thời gian nhận bhxh 1 lần là bao lâu?
A

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Nếu không giải quyết thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Phí rút bảo hiểm xã hội 1 lần là bao nhiêu?
A

Luật sư trả lời:

Hiện nay, thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần không tốn lệ phí Nhà nước, anh chị chỉ cần nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi thường trú để được hỗ trợ giải quyết.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần - những điều quan trọng cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội năm 2023.

Q
Đóng bhxh 17 năm có được rút 1 lần không?
A

Luật sư trả lời:

Đã đóng BHXH 17 năm sẽ được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Sau 1 năm nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần - những điều quan trọng cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội năm 2023.

Q
Mẫu đơn rút bhxh 1 lần theo quy định
A

Luật sư trả lời:

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

1. Đơn đề nghị (bản chính);

2. Sổ BHXH và tờ rời;

3. Giấy tờ khác liên quan.

Trong đó, đơn đề nghị được thực hiện theo mẫu 14-HSB. Tải mẫu tại đây: 14-HSB.pdf

Q
Rút bhxh 1 lần dưới 1 năm được bao nhiêu tiền?
A

Luật sư trả lời:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội thì trường hợp, thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu

Q
Có nên rút bhxh 1 lần không?
A

Luật sư trả lời:

Pháp luật không bắt buộc người tham gia bảo hiểm xã hội phải rút bảo hiểm xã hội một lần mà đó là quyền lợi của người tham gia. Do đó, nếu có nhu cầu và khoản tiền có được từ việc rút là cần thiết thì hoàn toàn được quyền rút bảo hiểm một lần.

Tham khảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Q
Phí rút bảo hiểm xã hội 1 lần
A

Luật sư trả lời:

Hiện nay, thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần không tốn lệ phí Nhà nước, anh chị chỉ cần nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện nơi thường trú để được hỗ trợ giải quyết.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần - những điều quan trọng cần lưu ý

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội năm 2023.

Trang 1 trong 481 2 3 48

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886