TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Doanh nghiệp mới thành lập nên chọn kế toán theo TT133 hay TT200?
A

Luật sư trả lời:

Để chọn chế độ kế toán phù hợp, bạn cần xem xét về quy mô công ty nếu:

  • Công ty vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ có thể lựa chọn chế độ kế toán theo thông tư 133. Do hệ thống tài khoản, nghiệp vụ kế toán sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên số lượng báo cáo sẽ nhiều hơn (cần thêm: báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a - DNN hoặc B01b - DNN)
  • Công ty được lựa chọn chế độ kế toán theo thông tư 200 ở tất cả các quy mô. Nhưng hệ thống tài khoản sẽ chi tiết và nghiệp vụ kế toán sẽ phức tập hơn.

Quy mô công ty được xem xét dựa trên số lượng nhân viên và tổng nguồn vốn năm. Tham khảo bảng sau và kế hoạch kinh doanh của công ty để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với công ty bạn:

Khu vựcQuy mô
Siêu nhỏNhỏVừa
Số lao độngTổng nguồn vốnSố lao độngTổng nguồn vốnSố lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản<= 10 người<= 20 tỷ dồng> 10 người<=200 người> 20 tỷ dồng<= 100 tỷ đồng>200 người<=300 người
II. Công nghiệp và xây dựng<= 10 người<= 20 tỷ dồng> 10 người<=200 người> 20 tỷ đồng<= 100 tỷ đồng>200 người<=300 người
III. Thương mại và dịch vụ<= 10 người<= 10 tỷ dồng> 10 người<=50 người> 10 tỷ đồng<= 50 tỷ đồng>50 người<=100 người

Công ty lớn là các công ty không có tiêu chí trong bảng trên.Bạn có thể tham khảo bài viết: So sánh chế độ kế toán theo thông tư 200 và 133

Q
Thời hiệu xử phạt chậm nộp tờ khai thuế
A

Thời hiệu xử phạt chậm nộp tờ khai thuế được quy định tại Điều 137 Luật quản lý thuế năm 2019. Theo đó:

  • Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
  • Đối với trường hợp làm thủ tục về thuế bằng điện tử thì ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn làm thủ tục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Bạn có thể tham khảo bài viết: Báo cáo Thuế và những điều cần biết

Q
Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày bị phạt bao nhiêu?
A

Luật sư trả lời:

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính như bảng sau:

Nộp hồ sơ khai thuếQuá thời hạn quy định (ngày)Không phát sinh số thuế phải nộp
01-05 + tình tiết giảm nhẹ01 - 3031 – 6061 – 90>90>90 ngàyKhông nộp HSKT/Phụ lục
Phạt cảnh cáo2 – 5 trđ5 – 8 trđ8 - 15 trđ15 – 25 trđ8 – 15 trđ8 – 15 trđ

Nếu bạn chậm nộp tờ khai quá 90 ngày sẽ bị phạt từ 15 - 25 triệu đồng, mức phạt này sẽ giảm xuống còn 8 - 15trđ nếu tờ khai không phát sinh số thuế phải nộp.

Nếu bạn không hộp HSKT sau 90 ngày có thể bị xét xử phạt hành vi trốn thuế mức phạt cao nhất lên đến 3 lần số thuế trốnBạn có thể tham khảo bài viết: Báo cáo Thuế và những điều cần biết

Q
Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất
A

Luật sư trả lời:

Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất được tính như bảng sau:

Nộp hồ sơ khai thuếQuá thời hạn quy định (ngày)Không phát sinh số thuế phải nộp
01-05 + tình tiết giảm nhẹ01 - 3031 – 6061 – 90>90>90 ngàyKhông nộp HSKT/Phụ lục
Phạt cảnh cáo2 – 5 trđ5 – 8 trđ8 - 15 trđ15 – 25 trđ8 – 15 trđ8 – 15 trđ

Bạn có thể tham khảo bài viết: Báo cáo Thuế và những điều cần biết

Q
Chỉ tiêu [37] [38] trên tờ khai thuế GTGT điền vào tờ khai kỳ kê khai nào?
A

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [37] [38] trên tờ khai thuế GTGT điền vào tờ khai của kỳ hiện tại.

VD: Trường hợp DN kê khai thuế GTGT theo Quý, sai sót tờ khai Quý II/2023

  • Bạn phát hiện sai sót và lập tờ khai điều chỉnh và bổ sung vào ngày 20/10/2023, thì các chỉ tiêu [37] và [38] sẽ được điền vào tờ khai lần đầu Quý III.

Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Q
Chỉ tiêu [37] [38] trên tờ khai thuế GTGT xác định như thế nào?
A

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [37] [38] được xác định bằng chỉ tiêu [43] trên Tờ khai điều chỉnh, cụ thể sau khi điều chỉnh:

- Tăng chỉ tiêu [43]: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại;

- Giảm chỉ tiêu [43]: Kê số chênh lệch này vào chỉ tiêu [37] của tờ khai kỳ hiện tại.

Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Q
Cách tính chỉ tiêu [25] trên tờ khai thuế GTGT như thế nào?
A

Luật sư trả lời:

Trước hết, bạn cần biết về quy định về các loại hóa đơn chứng từ hợp lệ:

- Có thể là các hóa đơn không có CKS, sử dụng tiền mặt cho các giao dịch trên 20tr,...

Sau đó để tính chỉ tiêu [25] bạn chỉ cần lấy tổng số thuế tổng hợp ở chỉ tiêu [24] trừ cho số thuế ở các hóa đơn, chứng từ mua vào không hợp lệ.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Q
Chỉ tiêu [24] và [25] trên tờ khai thuế GTGT thể hiện gì?
A

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [24] và [25] trên tờ khai thuế GTGT thể hiện:

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả các khoản thuế được trừ và không được trừ;

Chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua bao chỉ bao gồm các khoản thuế hợp lệ được khấu trừ.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Q
Kê khai sai chỉ tiêu [22] làm thế nào?
A

Luật sư trả lời:

Lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai sai, điền lại chỉ tiêu 22 khớp theo chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức kì liền kề trước. Sau đó tổng hợp KHBS;

Căn cứ vào các thay đổi trên chỉ tiêu [40] tờ khai BS và chỉ tiêu [43] của tờ khai GTGT xử lý như sau:

- Tăng chỉ tiêu 40: Cộng thêm số tiền thuế phải nộp trong kỳ và tiền chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn kê khai tờ khai bị sai.

- Giảm chỉ tiêu 40: Trừ số tiền thuế thừa nộp, để sử dụng cho kỳ sau.

- Tăng chỉ tiêu 43: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại.

- Giảm chỉ tiêu 43: Kê số chênh lệch này vào chỉ tiêu [37] của tờ khai kỳ hiện tại

Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Q
Chỉ tiêu [43] trên tờ khai thuế GTGT được tính như thế nào?
A

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [43] "Thuế giá trị gi tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau" phản ánh số thuế doanh nghiệp còn được khấu trừ tiếp tục sau khi đã khấu trừ hết số thuế đầu ra ở kỳ tính thuế này.

Chỉ tiêu [43] cơ bản được tính bằng: (Số thuế GTGT phát sinh trong kỳ [36] + các khoản làm giảm số thuế được khấu trừ [37] - các khoản làm tăng số thuế được khấu trừ [38] - số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ [39a] + [22]) <0.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Trang 1 trong 141 2 3 14

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886