TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Trường hợp nào không phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
A
Luật sư trả lời: Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.
Q
Sổ kế toán có những nội dung nhầm lẫn thì phải làm gì để sửa những nội dung trên đúng quy định của pháp luật?
A
Luật sư trả lời: Có thể thực hiện theo 03 phương pháp sau:
 1. Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
 2. Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
 3. Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
Q
Tạm dừng kinh doanh có phải quyết toán thuế hay không?
A
Luật sư trả lời: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chỉ phải quyết toán thuế năm nếu việc tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Q
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là bao lâu?
A
Luật sư trả lời: Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 02 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm căn cứ Điều 3 Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Q
Thuế giá trị gia tăng là gì?
A
Luật sư trả lời: Căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.
Q
Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
A
Luật sư trả lời: Hiện nay, chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN như sau: Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.
Q
Trường hợp nào được huỷ hoá đơn giấy?
A
Luật sư trả lời: Bao gồm:
 • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn;
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng hoá đơn;
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
Q
Nhiều hoá đơn mua hàng cùng ngày nhưng tổng dưới 20 triệu có được khấu trừ thuế hay không?
A
Luật sư trả lời: Tổng các hoá đơn mua hàng cùng ngày không phân biệt là thanh toán tiền mặt hay qua ngân hàng nhưng dưới 20 triệu đồng đều được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
Q
Những trường hợp nào hoá đơn điện tử không cần đủ nội dung?
A
Luật sư trả lời: Bao gồm:
 • Không cần chữ ký khi bán hàng, dịch vụ cho khách hành ở nước ngoài;
 • Không cần tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại;
 • Không cần chữ ký điện tử đối với hoá đơn tem, vé, thẻ;
 • Không cần ý hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua;
 • Không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá trong hoạt động xây dựng, lắp đặt, xây nhà;
 • Không cần các tiêu thức về người mua đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.
 • Không cần các tiêu thức về người mua cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không.
Q
Những việc phải làm khi doanh nghiệp khi cơ quan thuế đến kiểm tra hoạt động kế toán
A
Luật sư trả lời: Khi Cơ quan thuế đến đơn vị kiểm tra hoạt động thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm phải:
 • Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
 • Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.
Trang 1 trong 51 2 3 5

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php