Chia sẻ
Khai sai chỉ tiêu 26, 29, 30, 31, 32, 32a

Trong quá trình báo cáo thuế việc kế toán kê khai sai, thiếu và nhầm lẫn các chỉ tiêu trên tờ khai GTGT vẫn thường xảy ra. Luật quản lý thuế 2019 cho phép người nộp thuế kê khai bổ sung tờ khai thuế tại bất cứ thời điểm nào doanh nghiệp phát hiện sai sót trong quá trình kê khai thuế. Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bạn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế  01/GTGT.

1. Truy cập vào HTKK điều chỉnh tờ khai thuế 01/GTGT

Bước 1: Vào phần mềm HTKK nhập mã số thuế doanh nghiệp

Điều chỉnh tờ khai thuế 01/GTGT bước 1

Bước 2: Ở tiêu đề “Thuế giá trị gia tăng” các bạn chọn “Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) (T80/2021)”

Điều chỉnh tờ khai thuế 01/GTGT bước 2

Bước 3: Sau khi chọn vào tờ khai sẽ hiển thị “Chọn kỳ kê khai” các bạn chọn tờ khai theo tháng hoặc quý, nhấp chọn vào “tờ khai bổ sung” và điền “lần bổ sung”, “ngày lập tờ khai bổ sung”.

Điều chỉnh tờ khai thuế 01/GTGT bước 3

Bước 4: Nhấp vào “đồng ý”, giao diện tờ khai 01/GTGT sẽ hiện ra.

2. Các lỗi sai thường gặp trên tờ khai thuế 01/GTGT

2.1 Kê khai sai chỉ tiêu 22:

Cách điều chỉnh lỗi sai:

Lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai sai, điền lại chỉ tiêu 22 khớp theo chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức kì liền kề trước. Sau đó tổng hợp KHBS;

Căn cứ vào các thay đổi trên chỉ tiêu 40, 43 của tờ khai GTGT xử lý như sau:

 • Tăng chỉ tiêu 40: Phát sinh thêm thuế phải nộp trong kỳ và thêm tiền chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn kê khai của tờ khai bị sai, doanh nghiệp cần nộp thêm tiền thuế và tiền chậm nộp;
 • Giảm chỉ tiêu 40: Nộp thừa thuế, doanh nghiệp theo dõi số nộp thừa này để bù trừ cho kỳ sau;
 • Tăng chỉ tiêu 43: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại;
 • Giảm chỉ tiêu 43: kê khai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại.
Kê khai sai chỉ tiêu 22

2.2 Kê khai sai các chỉ tiêu 23, 24, 23a, 24a:

Do kê khai sai hoá đơn đầu vào.

 Kê khai sai các chỉ tiêu 23, 24, 23a, 24a
 • Lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai sai, điền đúng chỉ tiêu 23, 24, 23a, 24a. Sau đó tổng hợp KHBS;
 • Trường hợp kê khai sai chỉ tiêu 23, 23a không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT 
 • Trường hợp điền sai chỉ tiêu 24, 24a làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu 25 nên dẫn đến ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong kỳ hoặc số thuế GTGT được khấu trừ sang kỳ sau:
  • Tăng chỉ tiêu 43: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ) kỳ sau
  • Giảm chỉ tiêu 43: kê khai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ) kỳ sau

2.3. Khai sai chỉ tiêu 25:

Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung của kỳ kê khai sai, điều chỉnh đúng chỉ tiêu 25. Sau đó tổng hợp KHBS;

Căn cứ vào các thay đổi trên chỉ tiêu 40, 43 của tờ khai GTGT xử lý như sau:

 • Tăng chỉ tiêu 40: Phát sinh thêm thuế phải nộp trong kỳ và thêm tiền chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn kê khai của tờ khai bị sai, doanh nghiệp cần nộp thêm tiền thuế và tiền chậm nộp;
 • Giảm chỉ tiêu 40: Nộp thừa thuế, doanh nghiệp theo dõi số nộp thừa này để bù trừ cho kỳ sau;
 • Tăng chỉ tiêu 43: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại;
 • Giảm chỉ tiêu 43: kê khai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại.
Khai sai chỉ tiêu 25

2.4. Khai sai chỉ tiêu 26, 29, 30, 31, 32, 32a:

Khai sai chỉ tiêu 26, 29, 30, 31, 32, 32a

Lập tờ khai bổ sung của kỳ kê khai sai, điều chỉnh lại vào các chỉ tiêu 26, 29, 30, 31, 32, 32a. Sau đó tổng hợp KHBS.

Căn cứ vào các thay đổi trên chỉ tiêu 40, 43 của tờ khai GTGT xử lý như sau:

 • Tăng chỉ tiêu 40: Phát sinh thêm thuế phải nộp trong kỳ và thêm tiền chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn kê khai của tờ khai bị sai và doanh nghiệp cần nộp thêm tiền thuế và tiền chậm nộp.
 • Giảm chỉ tiêu 40: Nộp thừa thuế, doanh nghiệp theo dõi số nộp thừa này để bù trừ cho kỳ sau;
 • Tăng chỉ tiêu 43: Kê sai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại;
 • Giảm chỉ tiêu 43: kê khai số chênh lệch này vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ) của tờ khai kỳ hiện tại.

Lập bảng kê bổ sung tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT là chuỗi các công việc khá phức tạp do nhiều yếu tố khác nhau, loại hình, hoá đơn chứng từ,…

Nếu muốn tìm hiểu thêm về kế toán, thuế và đặc biệt là thủ tục, quy trình làm báo cáo thuế tháng, quý cho doanh nghiệp, anh chị có thể tham khảo bài viết rất hữu ích sau: Báo cáo thuế – những thủ tục quan trọng cần biết hoặc để tìm hiểu về Quy trình thủ tục báo cáo thuế doanh nghiệp.

Báo cáo thuế tháng/quý là một thủ tục hành chính về thuế định kỳ và vô cùng quan trọng, nếu không có kinh nghiệm và tránh sai sót anh chị có thể liên hệ với NTVtax để sử dụng dịch vụ báo cáo thuế Nhanh chóng, chính xác với chi phí rất hợp lý. Hoặc tham khảo Dịch vụ của chúng tôi tại: Dịch vụ báo cáo thuế tiết kiệm.
– Vui lòng liên hệ Tổng đài: 02838361963 Hoặc hotline: 0902841886 để được Đại lý thuế, chuyên viên tư vấn vấn miễn phí.

7 Trackbacks

 1. […] Anh Chị tham khảo cách thực hiện kê khai bổ sung tại bài viết: Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

 2. […] Cách Điều Chỉnh Các Lỗi Sai Trên Tờ Khai Thuế GTGT Mẫu 01/GTGT […]

 3. […] Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

 4. […] Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

 5. […] Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

 6. […] Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

 7. […] Bạn tham khảo chi tiết tại bài viết Cách điều chỉnh các lỗi sai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886