TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Mức phạt khi kinh doanh mà chưa được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp kinh doanh cho thuê lại lao động khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng (Khoản 3, Điều 6, Nghị định 28/2020/NĐ-CP).  
Q
Thời hạn của Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời:
 • Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;
 • Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng.
Q
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp để xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.
Q
Xác nhận quá trình làm việc như thế nào để xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời: Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động; hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm); hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
Q
Xác nhận ký quỹ như thế nào để xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời:
 • Doanh nghiệp cho thuê phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính;
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục và nộp tiền, ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp
Q
Điều kiện để xin Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?
A
Luật sư trả lời: Điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm:
 • Có địa chỉ trụ sở chính, Chi nhánh hoặc Địa điểm kinh doanh hoạt động ổn định từ 3 năm trở lên;
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.
Q
Mức phạt khi kinh doanh khi chưa được cấp giấy phép cho thuê lại lao động?
A
Luật sư trả lời: Trường hợp kinh doanh cho thuê lại lao động khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng (Khoản 5, Điều 12, Nghị định 28/2020/NĐ-CP).
Q
Thời hạn của giấy phép cho thuê lại lao động?
A
[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"] Luật sư trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì:
 • Thời hạn của giấy phép tối đa là 60 tháng;
 • Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;
 • Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đa được cấp trước đó.
[/column]
Q
Xác nhận quá trình làm việc như thế nào để xin giấy phép cho thuê lại lao động?
A
Luật sư trả lời: Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động; hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm); hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Q
Xác nhận ký quỹ như thế nào để xin giấy phép cho thuê lại lao động?
A
Luật sư trả lời:
 • Doanh nghiệp cho thuê phải nộp tiền ký quỹ là 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính;
 • Doanh nghiệp cho thuê lao động thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục và nộp tiền, ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp
Trang 1 trong 81 2 3 8

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886