Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hiện nay, các điều kiện quy định về việc thành lập doanh nghiệp khá dễ dàng. Cụ thể, để mở công ty các cá nhân/tổ chức chỉ cần không thuộc trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp thì có thể tiến hành mở công ty.

Tham khảo bài viết: Những điều cần biết trước khi thành lập công ty

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886