Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Người tham gia bảo hiểm xã hội được rút bảo hiểm một lần khi thời gian đóng BHXH dưới 20 năm, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng hoặc đáp ứng các điều kiện khác mà pháp luật quy định thì có thể nộp hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội. Như vậy, không có quy định cụ thể nào về thời gian được rút bảo hiểm xã hội.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886