Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì cả người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện đều có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần nếu đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 2023

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886