Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bao gồm những điểm mới sau:

  • Thứ nhất, dự thảo quy định đói tượng công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.
  • Thứ hai, dự thảo bổ sung thêm nhiều quy định nhằm khuyến khích người lao động lựa chọn tham gia hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kện hưởng lương hưu hàng tháng.
  • Thứ ba, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.
  • Thứ tư, giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
  • Và các điểm mới khác.

Tham bảo bài viết:

Dịch vụ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886