Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần:

  • Hồ sơ nộp tại Hải quan: Giấy phép kinh doanh sao y chứng thực (1 bản). Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế hải quan do Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu
  • Hồ sơ nộp tại SKHĐT: Thông báo, nghị quyết, quyết định về việc giải thể; báo cáo thanh lý tài sản, nợ (nếu có);…
  • Hồ sơ nộp tại Cơ quan Thuế: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận Đăng ký thuế; Xác nhận không nợ thuế của Tổng cục hải quan;

Tham khảo và tải đầy đủ bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886