Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hậu quả pháp lý của giải thể doanh nghiệp là: bị xóa tên doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Bài viết hữu ích: Những điều cần biết khi giải thể doanh nghiệp

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886