Chia sẻ
Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023

Chế độ con ốm mẹ nghỉ là một trong những chế độ quan trọng mà người lao động được hưởng khi có con nhỏ. Vậy thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ được tiến hành ra sao? Điều kiện nào để được hưởng chế độ này?

1. Chế độ nghỉ con ốm hưởng BHXH là gì?

Là một phần trong chế độ BHXH, chế độ nghỉ con ốm hưởng BHXH là khi người lao động có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, có xác nhận tại cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền và người đó phải nghỉ việc để chăm sóc con thì được thanh toán chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Chế độ nghỉ con ốm hưởng BHXH là gì?

2. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH con ốm

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là giấy tờ dùng để xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội.

3. Điều kiện hưởng chế độ nghỉ con ốm

Căn cứ vào quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, điều kiện hưởng chế độ nghỉ con ốm mà người lao động cần đảm bảo gồm có:

 • Người lao động là công dân Việt Nam hoặc người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đang có tham gia BHXH bắt buộc;
 • Người lao động nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau;
 • Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, nếu người lao động không đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì không được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ con ốm

4. Thời gian người lao động được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ

Thời gian hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ sẽ căn cứ vào thời gian thực tế người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau và không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định.

Thời gian người lao động được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch và  không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội.

Đối với chế độ con ốm dưới 7 tuổi:

 • Người lao động có con dưới 3 tuổi được nghỉ tối đa là 20 ngày làm việc;
 • Người lao động có con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi được nghỉ tối đa là 15 ngày làm việc.

Tuy nhiên, với một số trường hợp đặc biệt như

 • Cùng lúc người lao động có từ 2 con trở lên đều dưới 7 tuổi bị ốm đau thì thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau không phụ thuộc vào độ tuổi của con mà sẽ tính bằng thời gian thực tế mà người lao động nghỉ việc để chăm sóc con. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định trên.
 • Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định trên.

Đối với chế độ con ốm trên 7 tuổi:

Nếu căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay, người lao động có con bị ốm trên 7 tuổi nghỉ việc chăm con ốm đau sẽ không được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ của BHXH.

5. Thủ tục đăng ký hưởng chế độ con ốm

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, người lao động có thể thực hiện các bước dưới đây để tiến hành thủ tục đăng ký hưởng chế độ con ốm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Tùy thuộc vào hình thức điều trị bệnh của con người lao động mà hồ sơ đăng ký hưởng chế độ con ốm sẽ khác nhau:

 • Bản chính Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
 • Bản chính Giấy ra viện của con của người lao động trường hợp điều trị nội trú.
 • Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện
 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp con của người lao động điều trị ngoại trú.
 • Nếu con của người lao động điều trị ở nước ngoài thì cần  bản dịch tiếng Việt Giấy chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp đã chuẩn bị cho đơn vị sử dụng lao động

Bước 3: Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động theo quy định, đơn vị sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH.

Hình thức nộp:

 • Qua giao dịch điện tử
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 4: cơ quan BHXH tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan BHXH sẽ tiến hành giải quyết chi trả tiền hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ cho người lao động.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì phải có văn bản thông báo đến trụ sở của đơn vị sử dụng lao động và ghi rõ lý do.

Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi yêu cầu của người lao động được giải quyết, người lao động có thể nhận tiền thông qua các hình thức sau:

 • Thông qua tài khoản cá nhân;
 • Trực tiếp nhận tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH;
 • Thông qua đơn vị SDLĐ;
 • Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký hưởng chế độ con ốm

6. Mức hưởng chế độ khi con ốm đau

Quy định về mức hưởng chế độ khi con ốm đau được quy định tại Điều 28 Luật BHXH năm 2014 cụ thể mức hưởng như sau:

Người lao động hưởng chế độ BHXH con ốm đau thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Công thức tính mức hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau=Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24x 75 (%) xSố ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

Trong đó: Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

25 Trackbacks

 1. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 2. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 3. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 4. […] làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ […]

 5. […] Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 6. […] quan đến Giấy nghỉ hưởng BHXH con ốm. Anh chị có thể đọc thêm bài viết: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 để tìm hiểu kỹ hơn về quy trình thực hiện thủ tục […]

 7. […] Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 8. […] Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 9. […] Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 10. […] Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 11. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 12. […] Điều 27 Luật BHXH 2014 quy định thời gian hưởng chế độ con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày […]

 13. […] hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội […]

 14. […] bạn dưới 7 tuổi và có đủ hồ sơ quy định thì bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ, thời gian hưởng chế độ sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của con […]

 15. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 16. […] khoản 2 Điều 25 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ con ốm: “Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận […]

 17. […] khoản 2 Điều 25 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ con ốm: “Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận […]

 18. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 19. […] khoản 1 Điều 27 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau “Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính […]

 20. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 21. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 22. […] 2 Điều 25 Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ con ốm đau có quy định: người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 […]

 23. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 24. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

 25. […] Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023 […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886