Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Căn cứ Điều 102 luật BHXH 2014, quy định về việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định người sử dụng lao động. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886