Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 102 luật BHXH 2014, quy định về việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886