Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Bạn sẽ phải nộp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cùng một số hồ sơ khác theo quy định cho người SDLĐ để tổng hợp trong thời hạn 45 ngày sau khi đi làm lại. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau nộp cho cơ quan BHXH.

Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886