Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 27 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau “Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.” Trong điều kiện đủ hồ sơ phù hợp, con bạn 5 tuổi bạn sẽ được nghỉ tối đa 15 ngày.

Bài viết hữu ích: Thời hạn nghỉ chế độ con ốm

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886