Chia sẻ

Luật sư trả lời: Người lao động khi con ốm đau thì được hưởng:

  • 20 ngày làm việc/ năm nếu con < 3 tuổi.
  • 15 ngày làm việc/ năm nếu con 3 tuổi < x < 7 tuổi.

Mức hưởng = {(1)/ 24} x 75% x (4)

Trong đó:

(1) Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

(4) Số ngày nghỉ việc được hưởng

Bài viết hữu ích: Thủ tục hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886