Chia sẻ

Luật sư trả lời: Giấy xác nhận ốm đau hưởng BHXH được cấp bởi cơ sở y tế đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT: “cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó”.

Bài viết hữu ích: Thẩm quyền ký giấy nghỉ ốm hưởng BHXH tại trạm y tế

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886