Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 3 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về vấn đề giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nêu rõ: 

“a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.”

Bài viết hữu ích: Quy định về thời gian nghỉ ốm hưởng BHXH và thời gian nhận trợ cấp ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886