Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ khoản 3 Điều 28 và khoản 3 Điều 26 cùng với điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Các sĩ quan trong lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân sẽ nhận được mức hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi người đó nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau.

Bài viết hữu ích: Điều kiện và đối tượng nghỉ ốm được hưởng BHXH 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886