Chia sẻ

Luật sư trả lời: Số ngày nghỉ ốm hưởng bhxh được tính như sau:

Người lao động làm việc trong môi trường bình thường khi ốm đau thì được hưởng:

  • Tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.
  • Tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
  • Tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.
  • Với ngành nghề nặng nhọc, độc hại: được thêm 10 ngày/năm so với điều kiện bình thường.

Đối với trường hợp ốm dài ngày 180 ngày bao gồm nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần. Nếu quá 180 ngày thì chỉ tối đa bằng thời gian đóng BHXH.

Bài viết hữu ích: Quy định về thời gian nghỉ ốm hưởng BHXH và thời gian nhận trợ cấp ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886