Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định tại Khoản i Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

  • Khi tính thuế TNCN thì phần thu nhập chênh lệch do người sử dụng lao động trả cao hơn so với ngày thường sẽ được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế khi tính thuế TNCN.
  • Còn phần thu nhập theo phần tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế như bình thường.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886