Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Theo quy định tại Điều 17 văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng quốc hội ban hành thì thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập chịu thuế khi phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.
  • Cách tính thuế như sau: Căn cứ Điều 14 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886