03 điều cần lưu ý khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Với kinh nghiệm đã xử lý qua rất nhiều hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, Luật NTV xin được chia sẻ một số lưu ý khi tạm ngừng hoạt động rất quan trọng mà doanh nghiệp cần biết rõ để thực hiện vừa ĐÚNG LUẬT vừa AN TÂM khi tạm ngừng kinh doanh.

1. Lưu ý về thời hạn khi tạm ngừng hoạt động

a) Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong thời hạn không quá 1 năm cho 1 lần thông báo.

Trước khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động đã thông báo lần 1, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Lưu ý: Việc gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong lần đầu tiên và lần tiếp theo liên tiếp phải tuân thủ điều kiện về thời hạn thông báo trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Ví dụ:

  • Nếu doanh nghiệp muốn bắt đầu tạm ngừng kinh doanh vào ngày 1/1/2021. Thì phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng hợp lệ vào ngày 15/12/2020.
  • Trường hợp vẫn tiếp tục tạm ngừng, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo tiếp tục tạm ngừng vào ngày 15/12/2020. Do đó, nếu doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động liên tiếp 02 năm thì cần lưu ý về thời gian tạm ngừng đã đăng ký lần 1 để tránh trường hợp bị chuyển về tình trạng tiếp tục hoạt động khi hết thời hạn. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành báo cáo thuế; báo cáo tài chính cho thời gian hoạt động tương ứng.
  • Tham khảo: Dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp trọn gói.

b) Bên cạnh đó, trường hợp doanh nghiệp muốn quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng thì phải gửi thông báo đến Phòng ĐKKD chậm nhất 15 ngày trước khi hoạt động trở lại.

Như đã chia sẻ ở trên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm. Trường hợp sau khi hết 02 năm tạm ngừng hoạt động, nếu doanh nghiệp vẫn không có nhu cầu hoạt động trở lại thì có thể xử lý theo 02 phương án sau:

  • Phương án 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Tham khảo: Thủ tục giải thể công ty mới nhất.(LINK)

  • Phương án 2: Doanh nghiệp vẫn chưa thể hoạt động trở lại và cũng không muốn giải thể công ty thì thực hiện như sau: công ty bạn sẽ hoạt động bình thường trở lại trong một thời gian ngắn. Sau đó, sẽ nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh. Khi đó, thủ tục & quy trình tạm ngừng hoạt động lại thực hiện như các lần trước.

2. Lưu ý các nghĩa vụ về thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải nộp đủ số thế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký kết với khách hàng và người lao động (trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác).

Khi doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện việc kê khai và nộp thuế như sau:

  • Về thuế môn bài:

Nếu doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh tròn 01 năm dương lịch (01/01-31/12). Thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng đó.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động không tròn 01 năm dương lịch. Thì vẫn phải thực hiện nộp tiền thuế và tờ khai đầy đủ theo quy định.

  • Về tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế GTGT. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho khoảng thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động đã được Phòng ĐKKD xác nhận công ty đang tạm ngừng kinh doanh.

  • Về nghĩa vụ báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp tạm ngừng tròn 01 năm dương lịch (01/01-31/12). Thì không phải thực hiện nộp báo cáo tài chính.

Trường hợp tạm ngừng không trọn 01 năm dương lịch. Thì phải nộp báo cáo tài chính cho phần thời gian doanh nghiệp chưa đăng ký tạm ngừng trong năm.

Xem thêm: Dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty

3. Lưu ý về thủ tục tạm ngừng hoạt động cho đơn vị phụ thuộc

Hiện tại, quy định pháp luật về việc tạm ngừng kinh doanh cho công ty và đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) vẫn còn nhiều bất cập.

Cụ thể, khi công ty thông báo tạm ngừng hoạt động thì các đơn vị phụ thuộc của công ty cũng phải thông báo tạm ngừng kinh doanh theo. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành giữa Nghị định 78/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT do Bộ kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lại mâu thuẫn với nhau về cách thức thông báo và thẩm quyền xử lý.

Theo kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động cho nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi xin đưa ra 02 phương án xử lý trong trường hợp này như sau:

  • Trường hợp đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính. Thì doanh nghiệp phải tách thành nhiều hồ sơ tùy theo số lượng đơn vị phụ thuộc và nộp tại Phòng ĐKKD trên địa bàn.
  • Trường hợp đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính. Thì các đơn vị phụ thuộc sẽ nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện trong quá trình tạm ngừng kinh doanh. Tránh trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php