Chia sẻ

Luật sư trả lời: Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó:

  • Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu từ mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.
  • Mức lương tối thiểu vùng 2021 tại TP.HCM là: 4.420.000đ; Mức lương cơ sở năm 2021 hiện đang là 1,49 triệu đồng/tháng.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886