Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Đối với thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hồ sơ cần:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Thông báo về việc giải thể DN;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về giải thể DN.

Bài viết hữu ích: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886