Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp xã hội còn có số dư tài trợ, bao gồm:

– Hồ sơ thông báo: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Nghị quyết, quyết định hoặc biên bản hợp của người có thẩm quyền theo quy định; Phương án giải quyết nợ (nếu có)

– Hồ sơ đăng ký giải thể: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; Bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.

Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886