Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, bao gồm:

– Hồ sơ thông báo: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Nghị quyết, quyết định hoặc biên bản hợp của người có thẩm quyền theo quy định; Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp; Phương án giải quyết nợ (nếu có)

– Hồ sơ đăng ky giải thể: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán..

Bạn có thể tham khảo thêm và tải mẫu hồ sơ tại bài viết: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp mới nhất

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886